THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?

Đèn huỳnh quang kín nước hiệu SANSHIN (Sanshin Marine Fluorescent Lights)

03/07/2017 18:30

Đèn huỳnh quang kín nước hiệu Sanshin - Japan 

(Watertight marine fluorescent ceiling light)

Đèn huỳnh quang kín nước sử dụng chiếu sáng trong buồng máy, hành lang, hầm mỏ ...

Material : Steel, Stainless steel, polycarbonate

Power : 110V 60Hz /220V 50Hz, 2*18W

Lamp holder : BAY15d; G13

Protection Class : IP56

Weight : 4.8kg

Origin: Japan

Đèn huỳnh quang âm trần Sanshin - Japan 

(Non Watertight marine fluorescent ceiling light)

Đèn huỳnh quang lắp âm trần sử dụng chiếu sáng trong cabin, hành lang, phòng TV ...

Material : Steel, Stainless steel, polycarbonate

Power : 110V 60Hz /220V 50Hz, 2*18W

Lamp holder : G13

Protection Class : IP20

Weight : 3.6kg

Origin: Japan