THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?

Đèn treo trần, đèn làm hàng (Pendant, Cargo Light): CGD1, CGD2

08/03/2017 14:38

Đèn làm hàng (Cargo Light): CGD2

Name Single-bulb cargo light Five-bulb Cargo Light
Type CGD2 CGD3-2
Voltage 110V,220V
Power 200W Max. 8W
Illuminant Incandescent Lamp Energy Saving Lamp
Lamp Holder E27
Weight 4.25kg
Material Steel
Protection Class IP55
Cable Diameter Dia14-16mm

 

Đèn treo trần (Pendant Light): CGD1 

Voltage 110V,220V
Power 200W Max. 8W
Illuminant Incandescent Lamp Energy Saving Lamp
Lamp Holder E27
Weight 4.25kg
Material Steel
Protection Class IP55
Cable Diameter Dia14-16mm