THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?

Cảm biến nhiệt độ hầm hàng (C.O.T Temperature Sensor)

14/03/2016 15:05

1. Cảm biến nhiệt độ hầm hàng (C.O.T Temperature Sensor): Pt100, Pt1000, 0 to 200℃, Φ3.2〜Φ8.0mm with cable and thin element type.

2. Cảm biến nhiệt độ hầm hàng (C.O.T Temperature Sensor): IC Temperrature Transducer AD590