THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?
Thích Muốn
0 yêu thích
0 muốn mua
Giá bán

Thương lượng

Cập nhật
09:09 am | 02/03/2016
Xem
2,763 lượt
SẢN PHẨM KHÁC

Hệ thống điện thoại trực tiếp / Hệ thống thông thoại tàu thủy

02/03/2016 09:09

Cty PMAT cung cấp và lắp đặt hệ thống điện thoại nội bộ, hệ thống thông thoại âm thanh 3~12 vị trí (Wheelhouse - Engine room - Steering gear room ...)

1. Bộ thông thoại 3 vị trí (Wheelhouse - Engine room - Steering gear room):


2. Hệ thống điện thoại nội bộ trực tiếp (Sound power batteryless telephone)

HS Series batteryless telephone system is applicable for all kinds of vessel and also be used in inner communication and emergency liaison.This system is absolutely necessarily for marine internal communication design by rules.

Adopt standard 
      Item 2.8.2 Section 8,Chapter 2,Part 4 of CCS Rules for the Classification of Sea-going Steel Ships(2006) of CHINA CLASSIFICATION SOCIETY.


  143×273 HSQ-1/6HSQ-1/12HSQ-1 Flush Type Batteryless Telephone
  130×272 HSG-1/6HSG-1/12HSG-1 Wall Mounting Type Batteryless Telephone
  238×280 HSG-1T/6HSG-1T/12HSG-1T Headset Type Batteryless Telephone
  206×227 HSG-1F/6HSG-1F/12HSG-1F Weatherproof Batteryless Telephone
  269×198 HS-1X/6HS-1X/12HS-1X Portable Batteryless Telephone
  224×203 CZ-1 Portable Batteryless Telephone Plug Socket
  146×259 SG-1A Telay Box
  157×275 SG-3C Flash Light And Buzzer Unit(Wall Mounting)