THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP

Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu?

Cảm biến đo mức bằng radar (Radar level type sensor)

24/02/2016 18:51

Cảm biến đo mức bằng radar (Radar level type sensor): 26 GHz high-frequency radar , SS316L, range 0 - 35m, 4-20mA/Hart, +/- 2 mm accuracy, Exia II TC6 , IP67 with Major Class Certification.